Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Klikk for stort bilde
MTB Skjold bygget av Umoe Mandal AS
Klikk for stort bilde
Brønnhode beskyttelsesstruktur i sandwich
Om komposittmaterialer
På disse siden er det samlet grunnleggende informasjon om komposittematerialer. Det er konsentrert om kontinuerlig fiberamerte komposittmaterialer med polymerbasert matrise. Sidene inneholder en generell beskrivelse av komposittmaterialer, hvordan de er bygd opp og faktorer som påvirker egenskapene. Det finnes en rekke eksempler på anvendelser, sammenligning av egenskaper med tradisjonelle konstruksjonsmaterialer som stål og aluminium og linker til nettsider med mer informasjon


Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com