Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Informasjon om ny teknologi og pågående FOU
Her samles informasjon om ny teknologi, resultater fra forskningsprosjekter og informasjon om forskningsprosjekter som det arbeides med.


Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com