Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Miljø og forskrifter for komposittmaterialer
Disse sidene inneholder informasjon om resirkulering av komposittmaterialer, om livssyklusvurderinger og om EU-direktiver og nasjonale forskrifter i Norden som har betydning for komposittmaterialer og komposittbedrifter. Sidene inneholder også informasjon knyttet til arbeidsmiljøspørsmål i komposittindustrien.


Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com